Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Konsultacje

 Zajęcia wyrównawcze / konsultacje

 

   rodzaj zajęć/koła

   dzień tygodnia

godzina

osoba prowadząca

Język angielski konsultacje

piątek

16.00

Gutowska Ewa

Język angielski konsultacje

środa

8.00

Tomaszkiewicz Dorota

Język angielski konsultacje

czwartek

poniedziałek

14.25

15.15

Borsuk Justyna

Język niemiecki konsultacje

 

piątek

7.15

 

 Stachoń Dorota

Język niemiecki konsultacje

Zajęcia przygotowujące do matury (budynku Gimnazjum nr 30 w sali 23)

wtorek 
 
środa

14.25

8.50

 

Anetta Szczepocka

Język niemiecki i rosyjski / konsultacje

czwartek

7.15

Meszyńska Urszula

Język polski konsultacje/maturzyści

poniedziałek

13.10

Górska Iwona

Język polski konsultacje

czwartek

14.00

Górska Iwona

Język polski / konsultacje

wtorek

14.00-16.00

Wielgórska Izabela

Język polski / konsultacje

poniedziałek

15.30 

Barbara Piecko

Język polski / konsultacje

wtorek

15.15

 

Anna Bednarczyk

Język polski / konsultacje

czwartek - budynek gimnazjum

piątek - budynek technikum

14.25

Bożena Grzesik

matematyka / konsultacje

Poniedziałek – klasy maturalne

czwartek

7.15

7.15

Ewa Szewczyk

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej (budynku Gimnazjum nr 30 )

co drugi wtorek

 

8.00

Szczęsna Katarzyna

Matematyka / konsultacje

co drugi czwartek

7.15

Szczęsna Katarzyna

Matematyka / konsultacje

czwartek

7.15

Czujkiewicz – Rasztawicka Monika 

Matematyka/konsultacje

środa

7.15

Anna Olech

Fizyka

poniedziałek / co 2 tygodnie

15.10

Kasprzak Barbara

Historia / konsultacje/

poniedziałek

14.25

Bandurewicz Martyna

Historia / konsultacje/

środa

14.25

Zielińska Monika

Biologia

piątek

15.15

Mierzejewska-Krupińska Małgorzata

Chemia

Matematyka klasa 1t

piątek

wtorek

15.10

7.20

Żmijewska Barbara

Zajęcia sportowe

czwartek

15.20

Gorzkiewicz-Ładniak Iwona

Informatyka konsultacje

poniedziałek

16.00

Chebda Kamila

Informatyka konsultacje

indywidualnie z uczniami wg. potrzeb

 

Kurek Agnieszka

systemy energetyki odnawialnej

piątek

9.40

Karol Falkiewicz

systemy energetyki odnawialnej

wtorek

8.50

Bolek Jarosław

geodezja ogólna i miernictwo-konsultacje

czwartek

14.20

 

Szczygielska-Cichy Małgorzata

geodezja inżynieryjna

czwartek

8.50

Jończyk Zbigniew

geografia

piątek

7.00

Podołowski Łukasz

geografia/konsultacje

geografia/konsultacje maturzyści

środa (dodatkowo 7.10 po uprzednim poinformowaniu nauczyciela o chęci skorzystania z konsultacji)

piątek

16.05

 

7.00

Cal Krzysztof

EDB/BHP, geografia

 

maturzyści

środa

piątek

piątek

16.05

15.15

7.10

Cal Krzysztof

kataster i gospodarka nieruchomościami 

środa

7.15

Wasielewska Bożena

konsultacje/geodezja

Poniedziałek

dodatkowo po indywidualnym umówieniu

8.00

Rutkowski Rafał

informatyka geodezyjna/geodezja

wtorek

czwartek

14.20

16.00

Panasiuk Ewa

technik budowy dróg / konsultacje

środa

14.25

Cezary Sukiennik

technik budowy dróg / konsultacje

poniedziałek

16.05

Garwacki Tomasz

technik budowy dróg / konsultacje

poniedziałek

środa

8.00

13.30

Michnowska Bożena

Matematyka

poniedziałek

środa - maturzyści

 8.00

8.50

Mac Teresa

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

poniedziałek

środa

15.20

15.15

 Katarzyna Kwiatkowska

 

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***