Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Terminarz roku szkolnego 2017/18

Data

Wydarzenie

04.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

09.09.2017

Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klas trzecich i czwartych

5.09. – 16.09.2017

praktyki zawodowe w kl. 4 e, 4 h

19.09. – 30.09.2017

praktyki zawodowe w kl. 4 f

12.09.2017 (wtorek)  godz. 17:00

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

12.09.2017 (wtorek)  godz. 17:30

Zebranie z rodzicami uczniów klas II, III i IV

12.09.2017 (wtorek) godz. 18:15 

Zebranie szkolnej Rady Rodziców (sala 24) 

13.10.2017 (piątek) godz. 9:00

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

27.10. 2017

Odwiedzamy groby Patronów (klasy pierwsze geodezyjne pod opieką wychowawców)

10.11.2017 (piątek) godz. 10.50 

Apel z okazji święta odzyskania niepodległości.

14.11.2017 (wtorek) 

Zebrania z rodzicami

klasy I   -  godz. 17.00

klasy II, III, IV   -  godz. 17.30

 

Próbna matura z Operonem

Grudzień

 

 

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach III i IV

4.12.2017 (poniedziałek)

Barbórka oraz Dzień Drogowca

7.12.2017 (czwartek) godz. 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen na I semestr w kl. IV.

11.12.2017 (poniedziałek)  

Rada Klasyfikacyjna klas IV

12.12.2017 (wtorek) godz.17.30 

Zebrania z rodzicami

Powiadamianie o zagrożeniach w klasach I-III 

18.12.2017 (piątek)

Zebranie deklaracji (klasy II i III) do egzaminu z kwalifikacji

 

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach 
III i IV

22.12.2017

Wigilie klasowe

23.12.2017 -31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

02.01.2018

Rozpoczęcie zajęć po przerwie świątecznej

4.01.2018 (czwartek) godz. 14.00

Ostateczny termin wystawiania ocen na I semestr 

 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasy III i IV)

8.01.2018 (poniedziałek)  

Rada Klasyfikacyjna kl. I-III

9.01.2018 (wtorek) godz. 17.30

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I semestru.

10.01.2018 

część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – B35, B36

 11.01.2018

część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

15.01. – 28.01.2018  

Ferie zimowe

29.01.2018 (poniedziałek) 

Rozpoczęcie zajęć po feriach

 

Konkurs Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej

13.03.2018 (wtorek) godz. 17.30  

Zebrania z rodzicami (wszystkie klasy) i powiadomienie o zagrożeniach w klasach maturalnych

21.03.2018

Pierwszy dzień wiosny – dzień sportu w szkole, złote czternastki

27.03.2018 (wtorek) godz. 17.30 

Spotkanie z kandydatami do szkoły

29.03. – 3.04.2018 

Wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2018  godz. 14.00

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

23.04.2018 (poniedziałek)

Rada Klasyfikacyjna klas IV

24.04.2018 (wtorek) godz. 17.30

Spotkanie z kandydatami do szkoły

27.04.2018 (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

4.05. – 25.05.2018

Egzaminy maturalne

22.05.2018 (wtorek) godz. 17.30

Zebrania z rodzicami kl. I-III. Informacja o zagrożeniach.

14.06.2018 (czwartek) godz. 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych

18.06.2018 (poniedziałek)

Rada Klasyfikacyjna

22.06.2018 (piątek)

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

lipiec 2018 

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2018/2019

Od 21.08.2018

Egzaminy poprawkowe i maturalna sesja poprawkowa

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 30.04.2018,  2.05.2018, 1.06.2018

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***