Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Dzwonki

                 Lekcja                     Przerwa            Plan B
      (lekcje skrócone)      
1 8.00-8.45 8.45-8.50 (5 min.) 8.00-8.30
2 8.50-9.35 9.35-9.40 (5 min.) 8.35-9.05
3 9.40-10.25 10.25-10.40 (15 min.) 9.10-9.40
4 10.40-11.25 11.25-11.30 (5 min.) 9.50-10.20
5 11.30-12.15 12.15-12.25 (10 min.) 10.25-10.55
6 12.25-13.10 13.10-13.15 (5 min.) 11.05-11.35
7 13.15-14.00 14.00-14.05 (5 min.) 11.40-12.10
8 14.05-14.50 14.50-14.55 (5 min.) 12.15-12.45
9 14.55-15.40 15.40-15.50 (10 min.) 12.50-13.20
10 15.50-16.35 16.35-16.40 (5 min.) 13.30-14.00
11 16.40-17.25 17.25-17.30 (5 min.) 14.05-14.35
12 17.30-18.15 18.15-18.20 (5 min.) 14.40-15.10
13 18.20-19.05 19.05-19.10 (5 min.) 15.15-15.45
14 19.10-19.55 - 15.50-16.20

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***