Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Dzwonki

                 Lekcja                     Przerwa          
1 8.00-8.45 8.45-8.50 (5 min.)
2 8.50-9.35 9.35-9.40 (5 min.)
3 9.40-10.25 10.25-10.40 (15 min.)
4 10.40-11.25 11.25-11.35 (10 min.)
5 11.35-12.20 12.20-12.40 (20 min.)
6 12.40-13.25 13.25-13.35 (10 min.)
7 13.35-14.20 14.20-14.25 (5 min.)
8 14.25-15.10 15.10-15.15 (5 min.)
9 15.15-16.00 16.00-16.05 (10 min.)
10 16.05-17.35 16.50-16.55 (5 min.)

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***