Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 informuje o wyborze oferty w w przetargu ZS14/ZP/PN/2/2019

Informacja o wyborze oferty do ściągnięcia w postaci pliku pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów i oprogramowania do pracowni 34 dla technika informatyki w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie”.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i konfigurację sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie. Więcej informacji na stronie zs14.pl.

 

Materiały znajdują się pod tym linkiem

 

Pytania i odpowiedzi jakie wpłynęły

 

Informacja o otwarciu ofert

Ogłoszenia o wyborze oferty w przetargu:„Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarki i oprogramowania do pracowni 11,12 dla technika grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół nr 14 w budynku przy ul. Szanajcy 17/

Ogłoszenie o wyborze (plik w formie pdf)

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***