Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i konfigurację sprzętu komputerowego, drukarki i oprogramowania dla Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie

Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i konfigurację sprzętu komputerowego, drukarki i oprogramowania dla  Zespołu  Szkół nr 14 w Warszawie

Pliki:

Załączniki w formacie zip do ściągnięcia

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pragi-Północ m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o wyborze oferty

treść ogłoszenia znajduję się pod tym linkiem

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***