Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Ogłoszenia o wyborze oferty

Warszawa, dnia 18/10/2017r.

Ogłoszenia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym  na Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego, drukarki, skanera, projektora, maszyny do druku produkcyjnego i oprogramowania na potrzeby pracowni dla nowych zawodów: technik informatyk i technik grafiki komputerowej i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół nr 14 w Warszawie 


Ogłoszenie o wyborze oferty treść

Ogłoszenia

Warszawa, dnia 05/10/2017r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę
i konfigurację  sprzętu na potrzeby pracowni dla nowych zawodów w ZS14 w Warszawie 
w roku 2017

Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę
i konfigurację  sprzętu na potrzeby pracowni dla nowych zawodów w Zespole Szkół nr 14 w Warszawie w roku 2017. 

 Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***