Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

 Poniedziałek  

 Wtorek

 Środa

 Czwartek

 Piątek

 Renata Wilińska

    8.30 – 13.30    

  8.30 – 15.00   

8.30 – 13.30  

 10.30-16:00 

  8.00-13:00 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***