Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego (2016/2017)

 

 Poniedziałek  

 Wtorek

 Środa

 Czwartek

 Piątek

 Renata Wilińska

   9:00-15:00     

  10:00-15:30 

 9:00-15:30 

 8:30-14:30 

  8:30-14:30 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***